Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

niebieskieoczy
06:30

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

September 21 2017

niebieskieoczy
07:21

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
07:21
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf vianowaczi nowaczi

September 19 2017

niebieskieoczy
17:14
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley vianowaczi nowaczi
niebieskieoczy
17:13
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King

September 18 2017

niebieskieoczy
19:02
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapassionative passionative
niebieskieoczy
16:02
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
niebieskieoczy
16:01
3170 2eba 500

September 16 2017

niebieskieoczy
14:28
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaapatyczna apatyczna

September 15 2017

11:43
7852 fbae 500
Reposted fromturquoise turquoise viaumie-ranko umie-ranko
niebieskieoczy
11:42
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viapoprostuyuki poprostuyuki
niebieskieoczy
11:40
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viapersona-non-grata persona-non-grata
niebieskieoczy
11:39
7910 c4ed 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
niebieskieoczy
10:53
Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
— Laila Shukri – "Byłam służącą w arabskich pałacach"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niebieskieoczy
10:53
3098 0959
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 11 2017

18:58
niebieskieoczy
18:57
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viapersona-non-grata persona-non-grata
niebieskieoczy
07:03
4787 0cd1
niebieskieoczy
07:03
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
niebieskieoczy
07:02
Tęsknię, że aż mnie rozrywa od środka! 
— parisseratoujoursparis.soup.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl