Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

niebieskieoczy
08:06
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaDeathlylost Deathlylost

March 25 2017

niebieskieoczy
16:05
0106 f7d6
niebieskieoczy
16:05
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 24 2017

niebieskieoczy
19:23
niebieskieoczy
19:22
 Kiedyś zamieszkamy razem. Będziemy żyć obok siebie. Każdego dnia będziemy zakochiwać się w sobie na nowo. Będziemy coraz lepiej się poznawać. Będziemy się kochać, czasem nie lubić, kłócić i godzić. Będziemy budzić się obok siebie każdego ranka, ciesząc się swoją obecnością. Będziemy ze sobą w najtrudniejszych chwilach, wspierając się nawzajem. Będziemy płakać i śmiać się, a kiedy będzie trzeba będziemy milczeć. Nieważne, co będziemy robić. Ważne, że razem.
— fb
niebieskieoczy
19:22

Czym jest miłość?

- Według matematyki: problemem

- Według historii: wojną

- Według chemii: reakcją

- Według sztuki: sercem

- Według mnie: Tobą.

— Znalezione, niestety nie znam autora.
niebieskieoczy
19:21
7785 ad0f 500
Reposted from0agus0 0agus0 viacoolstorybro23 coolstorybro23
niebieskieoczy
19:21
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
niebieskieoczy
10:19
beach bums
Reposted fromcats cats viashampain shampain
niebieskieoczy
07:39
niebieskieoczy
07:38
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
07:38
niebieskieoczy
07:38
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viacoolstorybro23 coolstorybro23
niebieskieoczy
07:38
- Dlaczego ona? Dlaczego właśnie ona...
- Bo żadna inna kobieta nie potrafi sprawić, żebym na myśl, że ją stracę, trafiał do piekła i z powrotem.
niebieskieoczy
07:38
4676 a761 500

March 23 2017

niebieskieoczy
18:32
2977 7978
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niebieskieoczy
09:12
Bo oboje wiemy, że nigdy nie będę twoją ukochaną.
Ja tylko przynoszę podniecenie.
Towarzystwo w łóżku.
Wypełniam przestrzeń w Twojej pościeli.
— Daughter - "Candles"
Reposted frompensieve pensieve viacrambie crambie
niebieskieoczy
09:12
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viacrambie crambie
niebieskieoczy
08:48
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viacrambie crambie
niebieskieoczy
08:48
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl