Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

niebieskieoczy
10:22
Ciężko mi. Chyba jednak chciałam Cię zmienić. W mojej głowie to była chęć pomocy Tobie. Myślałam sobie, że tego chcesz. Chciałam Ci pomóc pozbyć się tych negatywnych emocji, tej nienawiści, której tak dużo w Tobie siedzi. Tej złości, która niszczyła mnie od środka, mimo że była w Tobie. Myślałam, że moja miłość Cię zmieni. Myślałam, że moja miłość Ci pomoże. Czy to źle? Nie wiem.
— dobby
Reposted fromdobby dobby
niebieskieoczy
10:22
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viadobby dobby
10:21

November 22 2017

niebieskieoczy
20:40
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viaplugss plugss
niebieskieoczy
20:39
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby
niebieskieoczy
20:39
3305 3b65
niebieskieoczy
20:39
4018 bc79 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viapoprostuyuki poprostuyuki
niebieskieoczy
20:38
7285 b2d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 21 2017

niebieskieoczy
08:49
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 20 2017

niebieskieoczy
19:54
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niebieskieoczy
19:53
Czujesz się dobrze, ale jesteś pewien, że gdzieś pod spodem wciąż cię boli. Po prostu nie rejestrujesz tego. Takie wydaje się moje życie.
— "Niksy" Nathan Hill
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
niebieskieoczy
19:53
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaumie-ranko umie-ranko
niebieskieoczy
19:49
9657 8172
niebieskieoczy
19:48

November 17 2017

niebieskieoczy
13:49
niebieskieoczy
13:49
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
13:48
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
13:48
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
09:47

November 16 2017

niebieskieoczy
20:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl