Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

niebieskieoczy
15:29
6500 c9b7 500
niebieskieoczy
15:28
niebieskieoczy
15:28
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
niebieskieoczy
15:27
7897 13f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 29 2017

niebieskieoczy
19:14
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
niebieskieoczy
19:14
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

August 28 2017

niebieskieoczy
18:13

Te jebane głosy w głowie mnie niszczą, dzień po dniu coraz bardziej.
http://moblo.pl/profile/zuzaalala
niebieskieoczy
18:13

August 20 2017

niebieskieoczy
17:45
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
niebieskieoczy
17:45
7402 4c75
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niebieskieoczy
17:45
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
niebieskieoczy
17:44
7795 b52a 500
niebieskieoczy
17:44
4480 a372
niebieskieoczy
17:43
6565 d48c
niebieskieoczy
17:43
7311 b505
Reposted fromagridoce agridoce viajustdisappear justdisappear
niebieskieoczy
17:43
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera

August 15 2017

niebieskieoczy
19:19
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
niebieskieoczy
14:54
niebieskieoczy
14:53
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty

August 13 2017

niebieskieoczy
17:26
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl