Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

niebieskieoczy
19:55
6206 2dc2 500
niebieskieoczy
19:54
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vianiezwykla niezwykla
niebieskieoczy
17:12
niebieskieoczy
17:11
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamadadream madadream
niebieskieoczy
17:11
0899 0bd1 500
Reposted frommoai moai vialottibluebell lottibluebell
17:10
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem vialottibluebell lottibluebell
09:30
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
niebieskieoczy
09:30
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałaś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu

October 09 2018

niebieskieoczy
11:05
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
niebieskieoczy
09:43
9851 2071 500
Reposted fromoll oll viatwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie

October 08 2018

niebieskieoczy
19:04
7061 5f7e 500
niebieskieoczy
19:04
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
niebieskieoczy
19:04
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
niebieskieoczy
19:03
niebieskieoczy
19:03
8439 acc6 500
niebieskieoczy
17:57
7434 49e5 500
Reposted fromgrobson grobson viamagdenvja magdenvja
niebieskieoczy
10:19
3937 79c1 500
niebieskieoczy
10:19
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
niebieskieoczy
10:18
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovesweets lovesweets
niebieskieoczy
07:15
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl