Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

niebieskieoczy
11:21
2953 02b9
Zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viajustmine justmine
niebieskieoczy
07:32
3694 1bd1
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia
niebieskieoczy
07:31
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viasilkdreams silkdreams

July 20 2019

niebieskieoczy
20:04
5440 6315
Reposted fromnutt nutt viasplendiid splendiid
niebieskieoczy
17:29
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus vianiedonaprawienia niedonaprawienia
niebieskieoczy
17:29
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia
15:31
6849 6c2b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianiskowo niskowo
niebieskieoczy
15:31
niebieskieoczy
15:30
9342 0bb4 500
niebieskieoczy
15:30
2539 9821 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
niebieskieoczy
15:29
niebieskieoczy
15:29
niebieskieoczy
15:29
Depresja niszczy mózg. Dopóki nie uda się naprawić uszkodzeń, choroba nie minie.
Reposted fromkyte kyte viaMsChocolate MsChocolate
niebieskieoczy
12:55

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer vianowaczi nowaczi
niebieskieoczy
09:45
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued

July 19 2019

niebieskieoczy
19:01
Jednak pod tym wszystkim była cisza, pustka, wiatr. A jeszcze niżej - drapiące, piekące przekonanie, że to właściwe życie jest gdzie indziej, że je przegapiłam, że zostało daleko za mną, na skrzyżowaniu, na którym źle skręciłam.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolewka olewka
niebieskieoczy
17:32
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
niebieskieoczy
17:32
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
niebieskieoczy
16:21
...chcę Cię poznawać kiedy świeci słońce i kiedy pada deszcz, kiedy jest bezwietrznie i w czasie huraganu. Chcę Cię poznać właśnie w takich różnych stanach Twojej pogody. Chcę wiedzieć jaka jesteś naprawdę...
— własnie tego potrzebuję

July 18 2019

niebieskieoczy
12:47
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl